Asmah Haji Omar

2016

Omar, Asmah Haji

Teori Asas Nahu Book

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), 2016, ISBN: 9789834616755.

BibTeX

2015

Omar, Asmah Haji

Languages in the Malaysian Education System: Monolingual strands in multilingual settings Book

Routledge, 2015, ISBN: 9781138948754.

Abstract | BibTeX

Omar, Asmah Haji

Susur Galur Bahasa Melayu Book

2015, ISBN: 9836298266.

Abstract | BibTeX

Omar, Asmah Haji; Aziz, Ungku A.

Riwayat Ungku Aziz Book

University of Malaya Press, 2015, ISBN: 978-983-46-1444-7.

Abstract | BibTeX

Omar, Asmah Haji

Dasar Bahasa Kebangsaan Book

2015, ISBN: 9834617534.

BibTeX

2014

Omar, Asmah Haji

Nahu Melayu Mutakhir Book

2014, ISBN: 9834600933.

Abstract | BibTeX

Omar, Asmah Haji

The Mah Meri Language: An Introduction Book

University of Malaya Press, 2014, ISBN: 9831007123.

Abstract | BibTeX

Omar, Asmah Haji

Za'ba: Ahli Fikir dan Ahli Bahasa Book

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014, ISBN: 9789834611507.

Abstract | BibTeX

2013

Omar, Asmah Haji

Crossing the Malay Linguistic Divide Book

Dewan Bahasa dan Pustaka, 2013, ISBN: 9789834611736.

BibTeX

2011

Omar, Asmah Haji

Teori dan Kaedah Nahu: Sejarah Pertumbuhan Aliran Pemikiran Book

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), 2011.

BibTeX

2010

Omar, Asmah Haji

Carik-Carik Bulu Ayam: Kisah Runding Bahasa Dunia Melayu Book

Language and Library Council, 2010, ISBN: 9789834602604.

Abstract | BibTeX

Omar, Asmah Haji

Wacana Temu Duga dan Wawancara by Asmah Haji Omar Book

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), 2010.

Abstract | BibTeX

2009

Omar, Asmah Haji; Al-Haj, Muhammad Dato' Muda

Menjajah ke India Book

Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009, ISBN: 9789834602291.

Abstract | BibTeX

Omar, Asmah Haji

Panduan Wacana Akademik Teori dan Penerapan Book

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), 2009, ISBN: 9789834602710.

BibTeX

2008

Omar, Asmah Haji

Nahu Kemas Kini : Panduan Bahasa yang Baik dan Betul Book

PTS Professional Publishing, 2008, ISBN: 9789833586530.

BibTeX

Omar, Asmah Haji

Bahasa Melayu di Samudera Book

Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, ISBN: 983629256X.

BibTeX

Omar, Asmah Haji

Grammar Updates: A Good and Correct Language Guide Book

PTS Professional, Malaysia , 2008, ISBN: 9833586538 (ISBN13: 9789833586530 ).

BibTeX

Omar, Asmah Haji

Malay in the Ocean Book

2, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008., 2008, ISBN: 9789836298928.

Abstract | BibTeX

Omar, Asmah Haji

Bahasa Melayu di Samudera Book

2008, ISBN: 9789836298928.

Abstract | BibTeX

2007

Omar, Asmah Haji

Kesantunan bahasa dalam pengurusan, pentadbiran dan media Book

Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007, ISBN: 9789836292377.

BibTeX

2005

Omar, Asmah Haji

Alam dan Penyebaran Bahasa Melayu (Siri Monograf Sejarah Bahasa Melayu) Book

Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2005, ISBN: 9789836287403.

BibTeX

Omar, Asmah Haji

Bahasa Malaysia Saintifik Journal Article

In: Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, 2005, ISBN: 983628164.

BibTeX

2004

Omar, Asmah Haji

Bahasa Diraja Book

Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2004, ISBN: 9789836280954.

Abstract | BibTeX

Omar, Asmah Haji

Bahasa Diraja Book

DBP , 2004, ISBN: 9836280952.

Abstract | BibTeX

2000

Omar, Asmah Haji

Malay Perception of Time Book

Akedami Pengajian Melayu, University Malaya, 2000, ISBN: 978-9832085101.

Abstract | BibTeX

1998

Omar, Asmah Haji

The Encyclopedia of Malaysia: Languages and Literature (Encyclopedia of Malaysia) Book

Archipelago Press., 1998, ISBN: 9789813018525.

Abstract | BibTeX

Omar, Asmah Haji

Concepts of Conflict, War, and Peace in the Malay Language Book

Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1998, ISBN: 978-9839705970.

Abstract | BibTeX

1995

Omar, Asmah Haji

Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk (Siri Monograf Sejarah Bahasa Melayu) Book

Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995, ISBN: 9789836287403.

BibTeX

Omar, Asmah Haji

Rekonstruksi Kata Dalam Bahasa Melayu Induk (Siri Monograf Sejarah Bahasa Melayu) Book

Dewan Bahasa give Pustaka, 1995, ISBN: 9789836245472.

BibTeX

1992

Omar, Asmah Haji

Kujian Dan Perkembangan Bahasa Melayu Book

1992, ISBN: 9789834604929.

Abstract | BibTeX

1991

Omar, Asmah Haji

Bahasa Melayu Abad Ke 16: Satu Analisis Berdasarkan Teks Melayu Aqaid al-Nasafi Book

Dewan Bahasa dan Pustaka, Ministry of Education Malaysia, 1991, ISBN: 9836221271.

BibTeX

1987

Omar, Asmah Haji

Bahasa Laporan Book

1987, ISBN: 9789836246264.

BibTeX

1984

Omar, Asmah Haji

Bahasa Iklan Perniagaan Book

Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984, ISBN: 9789836205322.

BibTeX

1968

Omar, Asmah Haji; Subbiah, Rama

An Introduction To Malay Grammar Dewan Bahasa dan Pustaka 2 Book

Dewan Bahasa dan Pustaka, 1968, ISBN: 9789836206794.

BibTeX