vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=”modern” shape=”square” gap=”3″ c_icon=”” active_section=”20″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Chủ đề” tab_id=”1495354705649-1f3c7e61-f02a”][vc_column_text]

Tái xã hội hoá và biểu hiện

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Những mốc quan trọng” tab_id=”1495354697957-d97c13cb-2dda”][vc_column_text]

Thời hạn nộp bài tóm tắt và áp phích

Ngày bắt đầu:  Vào lúc 24:00 thứ Hai ngày 12 tháng 6 năm 2017 (theo giờ UTC)

Ngày kết thúc: Vào lúc 24:00 thứ Hai ngày 2 tháng 10 năm 2017 (theo giờ UTC)

Thư thông báo chấp nhận

Trước ngày 10 tháng 11 năm 2017

Đăng ký sớm

Ngày bắt đầu: Vào lúc 24:00 ngày 1 tháng 11 năm 2017 (theo giờ UTC)

Ngày kết thúc: Ngày 15 tháng 12 năm 2017 (theo giờ UTC)

Đăng ký theo kế hoạch

Ngày bắt đầu: Ngày 16 tháng 12 năm 2017

Ngày kết thúc: Ngày 20 tháng 3 năm 2018. Báo cáo viên phải đăng ký tham gia Hội thảo trước ngày 20 tháng 3 năm 2018 để đảm bảo có chỗ trong chương trình. Ban tổ chức vẫn chấp nhận đăng ký sau ngày này nhưng sẽ không đảm bảo chỗ ngồi trong buổi hội thảo.

Đăng ký muộn

Ngày bắt đầu:Ngày 21 tháng 3 năm 2018

Ngày kết thúc: Ngày 28 tháng 7 năm 2018 (Buổi cuối của hội thảo)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Các ngày diễn ra hội thảo” tab_id=”1495354697899-d69ebf8c-741c”][vc_column_text]

Thứ Tư ngày 25 tháng 7 năm 2018
Thứ Năm ngày 26 tháng 7 năm 2018
Thứ Sáu ngày 27 tháng 7 năm 2018
Thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2018

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Chuyên đề” tab_id=”1495354707007-42af9586-b607″][vc_column_text]

Phần tóm tắt cần tập trung vào một trong những chuyên đề chính liên quan đến các quốc gia và khu vực Châu Á

 • Nhân học tri nhận và ngôn ngữ
 • Nhân học ngôn ngữ phản biện
 • Văn bản ngôn ngữ
 • Ngôn ngữ học xã hội đại cương
 • Xã hội hóa ngôn ngữ
 • Tâm lý học xã hội và ngôn ngữ
 • Phục hồi ngôn ngữ
 • Khoa học về giao tiếp
 • Ngôn ngữ, cộng đồng và bản sắc văn hóa
 • Ngôn ngữ, phương ngữ địa lý, phương ngữ xã hội và thể loại
 • Ngôn ngữ bất thành văn
 • Tính đa chức năng ngôn ngữ
 • Dân tộc học về truyền thông
 • Hậu cấu trúc luận và ngôn ngữ
 • Hình hiệu học và Ký hiệu học
 • Ngôn ngữ và nghiệm thân
 • Ngôn ngữ, giới tính và giới
 • Ý thức hệ ngôn ngữ
 • Trần thuật và siêu trần thuật
 • Ngôn ngữ và khung tham chiếu không gian, thời gian
 • Cộng đồng ngôn ngữNgôn ngữ trong các không gian thực và ảo
 • Tiếp xúc ngôn ngữ và biến đổi ngôn ngữ
 • Và các vấn đề khác thuộc phạm vi nghiên cứu của Nhân học và Ngôn ngữ học.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Phần tóm tắt” tab_id=”1495354902264-7568b0a8-1896″][vc_column_text]

Quy định thời gian và hình thức trình bày

 • Chuyên đề (ngắn): 1 tiếng 30 phút với 3 người trình bày
 • Chuyên đề – (dài) 3 tiếng với tối thiểu 5-6 người trình bày
 • Thuyết trình giấy– 25 phút, bao gồm 5 phút thảo luận/trả lời
 • Áp phích – (được trình bày trong một số thời điểm sẽ được xác định trong Hội thảo)

Quy cách trình bày bài tóm tắt

 • Tối đa 18 từ cho tiêu đề phần thuyết trình
 • Tối đa 400 từ cho phần tóm tắt bao gồm mục tài liệu tham khảo
 • Chuyên đề – vui lòng hoàn thành bản mẫu đã được cung cấp và tải lên dưới dạng văn bản word hoặc pdf. Người nộp phải thêm tiêu đề và thông tin tóm tắt của chuyên đề vào nơi được yêu cầu.
 • Người đăng ký chính sẽ được xem là ‘ Đồng tác giả’, nhưng cũng có thể là ‘Báo cáo viên’ khi lập hồ sơ.
 • Mỗi tác giả phải xác nhận vai trò của mình: Báo cáo viên, tác giả không thuyết trình, chủ tịch phiên hay thảo luận viên.
 • Đăng ký nộp bài, nộp áp phích hay nộp chuyên đề phải được hoàn thành trên trang web đăng ký trực tuyến

Tiêu chuẩn đánh giá của một bài tóm tắt

Tóm tắt của bài viết, nội dung áp phích hay chuyên đề của cá nhân sẽ được đánh giá bởi Hội đồng phản biện CALA, với các tiêu chí như sau:

 • Sự phù hợp và tầm quan trọng của đề tài đối với chủ đề CALA
 • Tính độc đáo/ Ý nghĩa/ Ứng dụng của nghiên cứu
 • Xét về mọi mặt: Tính rõ ràng/ tính chặt chẽ của các mối quan tâm trong nghiên cứu, khung lý thuyết và khung phân tích, mô tả nghiên cứu, thu thập dữ liệu, kết quả/ kết luận, văn phong, và các diễn giải
 • (Đối với chuyên đề) Tầm quan trọng/ ý nghĩa của đề tài chủ đạo và/ hoặc (các) khung được giải quyết, và tính gắn kết của nó với các bài thuyết trình cá nhân khác
 • Tất cả bài tóm tắt đều sẽ được phản biện kín

Điều kiện để nộp bài

 • Người tham gia có thể là tác giả/báo cáo viên của tối đa hai bài thuyết trình, có thể là bài trình bày cá nhân, áp phích hay thuyết trình trong một chuyên đề
 • Ngoài ra, người tham gia có thể là chủ tịch một phiên, thảo luận viên, hoặc là đồng tác giả trong một buổi trình vày sau đó.
 • Hoặc, người tham gia có thể là tác giả/ báo cáo viên của một buổi trình bày, và là chủ tịch một phiên, thảo luận viên hay đồng tác giả trong tối đa hai buổi thuyết trình khác.
 • Tất cả tóm tắt đều phải là công trình chưa công bố
 • Ngôn ngữ chính của hội thảo là bằng tiếng Anh. Tuy nhiên bài tóm tắt có thể được viết bằng các ngôn ngữ khác nhưng kèm theo bản dịch tiếng Anh
 • Báo cáo viên có thể trình bày bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng phải chuẩn bị một bản dịch tiếng Anh cho bài trình bày.
 • Nhóm chuyên đề và cá nhân sau khi được chấp nhận sẽ được chỉ định thời gian trình bày theo yêu cầu của Hội đồng Khoa học của CALA.
 • Báo cáo viên phải đăng ký và đóng phí tham gia trước ngày 20 tháng 3 năm 2018 để bài thuyết trình của mình được xác nhận trong CALA 2018.
 • Báo cáo viên tự lên kế hoạch sắp xếp phương tiện đi lại và chỗ ở. Ban Tổ Chức CALA đã giới thiệu các chỗ ở tại nhiều địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh, chi tiết về đặt chỗ sẽ được cung cấp khi đăng ký CALA.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Chi tiết quy cách của một bài trình bày” tab_id=”1495354921843-a3f79ba9-4f1e”][vc_column_text]

Chuyên đề

 • (ngắn) 1 tiếng rưỡi với 3 người đóng góp
 • (dài) 3 tiếng với 5 đến 6 người đóng góp

Chuyên đề tạo cơ hội cho nhiều diễn giả cùng trình bày về một chủ đề hay đề tài liên quan trong môi trường hỗ trợ. Ban tổ chức có thể điều chỉnh thời lượng của mỗi bài thuyết trình, nhưng một chuyên đề phải đầy đủ mở bài kết bài, bài trình bày và sự tương tác với người tham gia.

Chủ tọa của Chuyên đề thay mặt những người đóng góp có trách nhiệm tổ chức nhóm và việc nộp bài cho chuyên đề trong Thư mời Hội thảo.

Tất cả bài nộp cho một chuyên đề đều phải được đăng tải lên trang đăng ký nộp bài và sử dụng mẫu đăng ký Chuyên đề được cung cấp.

Bài trình bày

Bài trình bày cá nhân được giới hạn trong 25 phút bao gồm 5 phút dành cho thảo luận và trả lời

Áp phích

 • Áp phích là cách thảo luận một đối một về một đề tài hay một chuyên đề liên quan của buổi hội thảo.
 • Báo cáo viên sẽ được phân bổ thời gian để thảo luận về áp phích của mình.
 • Áp phích sẽ được trưng bày trong khu vực được thiết kế (sảnh chính).
 • Báo cáo viên sẽ được giao một nơi để trưng bày áp phích của mình.
 • Kích cỡ của áp phích: khổ A0: 841 x 1189 mm chiều rộng x chiều cao/ 33.1 x 46.8 inch chiều rộng x chiều cao (để ngang hay dọc đều được).
 • Trong phần đăng ký phải có một bản tóm tắt nội dung chính của phần trình bày.
 • Áp phích có thể bao gồm hình ảnh hay đối tượng mô tả lý thuyết, nhưng màu sắc phải được tối ưu về mặt trực quan.
 • Các áp phích phải rõ ràng, súc tích và đơn giản, phông chữ lớn, có tiêu đề nội dung, và thông tin tác giả (tên và nơi công tác).
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text]
 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]